ចាប់យកម៉ាស៊ីនគំនរ

  • Grabbing Pile Machine

    ចាប់យកម៉ាស៊ីនគំនរ

    Grabing Pile Machine ប្រើសម្រាប់ចាប់យក និងដាក់គំនរស៊ីម៉ងត៍។ធាតុទិន្នន័យម៉ាស៊ីន backhoe ទម្ងន់ t 48 ទម្ងន់ shovel មុខ t 50 សមត្ថភាពដាក់ធុង Backhoe m3 1.6-2.5 សមត្ថភាពដាក់ធុងទឹកមុខ m3 2.0-2.5 ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ/ល្បឿន kW/rpm 250/1485 វ៉ុល V 6000 លំហូរអតិបរមា 2 លីត្រ/នាទី ×416 សម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមា MPa 31.3/34.3 ពេលជិះកង់នៃប្រតិបត្តិការ s 16 ល្បឿននៃការបង្វិល rpm 7.9 ល្បឿននៃការធ្វើដំណើរ km/h 3.62 កម្លាំងទាញអតិបរមា KN 354 សមត្ថភាពនៃថ្នាក់ % 35°...