ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

បូនីមានសមត្ថភាពផលិតដំណើរការពេញលេញនៃម៉ាស៊ីនជីកយករ៉ែធារាសាស្ត្រធំៗ រួមទាំងលទ្ធកម្មវត្ថុធាតុដើម ការកែច្នៃផ្នែក ការជួបប្រជុំគ្នា ការបំបាត់កំហុស និងការធ្វើតេស្តផលិតផល ការស្រោបផលិតផល និងការចែកចាយ។