កាត់អគ្គិសនី

  • Electric Shear

    កាត់អគ្គិសនី

    ឯកតាទិន្នន័យ ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន (Backhoe) t 48 ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន (មុខ-ប៉ែល) t 50 សមត្ថភាពដាក់ធុង (Backhoe) m3 1.6-2.5 សមត្ថភាពដាក់ធុង (មុខ-ប៉ែល) m3 2.0-2.5 ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ/ល្បឿន kW/rpm 250/1485 វ៉ុល V 6000 អតិបរមា។លំហូរ L/min 2 × 416 អតិបរមា។សម្ពាធប្រតិបត្តិការ MPa 31.3/34.3 ពេលវេលាជិះកង់នៃប្រតិបត្តិការ s 16 ល្បឿន Swing rpm 7.9 ល្បឿនធ្វើដំណើរ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង 3.62 អតិបរមា។កម្លាំងទាញ KN 354 កម្រិតសមត្ថភាព % 35° (70%) ទិន្នន័យការងារ Backhoe Face-shovel Max.ជីក...